ANBI

Stichting Feedback Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

RSIN: 850492075

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013 

Nieuwe ANBI-regels

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

  • Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen..

Transparant online

Gegevens (beleidsplan, jaarplan, jaarrekening enz.) moeten online worden gepubliceerd. Dat kan op de eigen website, maar ook op een website naar keuze. Het gaat erom dat uw gegevens openbaar worden. De link moet toegestuurd aan de belastingdienst, die deze op de eigen website in het zogenoemde ANBI-register zal vermelden.

>Vragen over ANBI-registratie: servicedesk@pkn.nl; (030) 880 18 80